WPISOWE

Wysokość wpisowego zależy od daty wpłaty. I tak:

- 50 zł do dnia 31 października 2017 r.

- 60 zł do dnia 30 grudnia 2017 r.

- 70 zł do dnia 07 lutego 2018 r.

- 80 zł w dniu 10 lutego w Biurze Zawodów (płatność gotówkowa)

Limit numerów startowych wynosi 700 – o kolejności nadawania numerów startowych decyduje data dotarcia opłaty wpisowej.

Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się zawodnika na liście startowej na stronie www.icebugwintertrail.pl.

Wpłaty należy dokonać w momencie rejestracji internetowej.

 

Comments are closed