Transport ponadgabarytowy – jakie wymiary?

transport

Przewozem ponadgabarytowym, inaczej — ponadnormatywnym – jest pojazd lub zespół pojazdów, którego obciążony lub nieobciążony nacisk na oś przekracza określoną, dopuszczalną dla danej drogi wartość, a ponadto, którego gabaryty lub rzeczywistą masę całkowitą wraz z lub z wyłączeniem przewożonych towarów są większe od dopuszczalnych w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Transport ponadgabarytowy – jakie wymiary? Można zatem przyjąć, że wymiary transportu ponadgabarytowego najczęściej przekraczają długość całkowitą 16,5 m, szerokość 2,5 m, wysokość 4 m i masę całkowitą 42 tony wraz z ładunkiem, co również obejmuje na przykład wagę kierowcy lub paliwo.

Transport ponadgabarytowy – planowanie trasy

Organizacja przesyłek ponadgabarytowych nie jest łatwa. Warto skorzystać z pomocy doświadczonej firmy spedycyjnej, która na co dzień zajmuje się tego typu usługami. W związku z tym trasa zostanie zaplanowana w taki sposób, aby transport przebiegał sprawnie, dopasowując odpowiedni typ naczepy, gwarantując pilotaż tego transportu. W razie potrzeby zapewniona zostanie eskorta policji lub pomoc PKP, lub MZK. Dodatkowo towar zostanie ubezpieczony na czas transportu sztuk ponadgabarytowych. Niestety w Polsce jest bardzo mało dróg nadających się do przewozów ponadgabarytowych. Warto więc dobrze zaplanować trasę — sprawdzić szerokość wszystkich dróg i tuneli, wytrzymałość mostów i wielkość rond. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pomoże nam w tym zakresie. Na przykład może wyznaczyć określone czasy przejazdu, aby zminimalizować zakłócenia w ruchu w tych godzinach. Dodatkowo ta przesyłka specjalna musi być odpowiednio oznakowana, aby zapewnić bezpieczeństwo i bezproblemowy dostęp. Czasem potrzebny jest też pilot (o tym też decyduje właściwy dział). Taki pilot musiał przebyć od kilku do kilkudziesięciu metrów przed i za właściwym transportem.

Transport ponadgabarytowy — pilotaż

Podczas transportu do obowiązków pilota należy zapewnienie prawidłowej organizacji przejazdu pojazdów niestandardowych (zgodnie z warunkami zawartymi w zezwoleniu przewozowym lub warunkami określonymi przez zarządcę przejazdu przez mosty lub wiadukty), a także bezpośrednie nadzorowanie ruchu pojazdów niestandardowych podczas przejazdu i postoju. W związku z tym, pilot podejmuje takie działania, aby zapewnić bezpieczeństwo i zminimalizować utrudnienia w ruchu pojazdu lub składu pojazdów niestandardowych w procesie wyprzedzania i postoju. Kierowcy mogą również kierować ruchem drogowym w niezbędnym zakresie określonym przepisami o ruchu drogowym zgodnie z przepisami, a także mogą podjąć decyzję o wstrzymaniu jazdy w przypadku ewidentnego zablokowania ruchu lub zagrożenia bezpieczeństwa.

Transport ponadgabarytowy — zezwolenia

Pierwsza kategoria: Zezwolenia wydaje zarządca drogi. Przejazdy mogą odbywać się drogami publicznymi, państwowymi i wojewódzkimi zgodnie z treścią zezwolenia. Druga kategoria: licencję wydaje starosta. Przejazdy mogą odbywać się po drogach publicznych, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych. Trzecia kategoria: zezwolenia wydaje naczelnik starostwa i urzędów celnych. Przejazdy mogą odbywać się po drogach publicznych. Czwarta kategoria: Zezwolenie wydaje GDDKiA i naczelnik urzędu celnego. Przejazdy mogą odbywać się drogami krajowymi. Piąta kategoria: Licencję tę wydaje GDDKiA. Przejazdy mogą odbywać się po drogach publicznych. Szósta kategoria: Licencję tę wydaje GDDKiA. Zgodnie z wykazem dróg, o którym mowa w art., przejazd można odbyć drogami krajowymi. 64c ust. 8. Siódma kategoria: Licencję tę wydaje GDDKiA. Przejazd odbywa się trasą określoną w zezwoleniu.

Rodzaje ładunków ponadgabarytowych

Przesyłki ponadgabarytowe są również często określane jako przedmioty ponadgabarytowe. Najczęściej są to: sprzęt budowlany, sprzęt górniczy, sprzęt drogowy, sprzęt rolniczy, ciężka maszyna, farma wiatrowa, warsztat i linia produkcyjna, urządzenia przemysłowe, stalowa konstrukcja, czołg, elementy infrastruktury itd. W przypadku szczególnie mocnych urządzeń i maszyn do operacji transportowych wykorzystywane są specjalne pojazdy. Transport niskopodwoziowy opiera się na wykorzystaniu naczep i przyczep z odpowiednio opuszczoną platformą ładunkową — poniżej wysokości kół. Tego typu konstrukcja znacznie ułatwia załadunek towarów dzięki obecności specjalnych ramp, co powoduje brak konieczności podnoszenia ciężkich przedmiotów. Więcej na stronie: tsl-nordic.com.

Podobne wpisy