Jak mieszać środki ochrony roślin?

rośliny

Stosowanie środków ochrony roślin niekiedy jest konieczne nawet w amatorskich uprawach. Preparaty zabezpieczają zasadzone gatunki przed szkodnikami i chorobami. Mieszanie różnych substancji może sprawić, że zabieg będzie wydajny oraz ekonomiczny, a dodatkowo zaoszczędzisz swój czas. Jak mieszać środki ochrony roślin, aby były one bezpieczne dla gatunków uprawnych oraz dla środowiska?

Czym są środki ochrony roślin?

Preparaty, które służą do ochrony roślin, dzieli się na herbicydy, fungicydy oraz insektycydy. Pierwsze z nich mają na celu zwalczanie chwastów w uprawach. Fungicydy skutecznie hamują rozwój grzybów i protistów grzybopodobnych oraz są skuteczne w zapobieganiu chorób. Insektycydy ograniczają liczebność szkodników na roślinach lub w glebie.

Środki ochrony roślin różnią się między sobą substancją aktywną i sposobem działania. Wyróżnia się preparaty doglebowe oraz dolistne. Mogą one działać kontaktowo, czyli w miejscu zetknięcia się z rośliną lub poprzez wnikanie do układu przewodzącego z gleby.

Niekiedy zachodzi konieczność równoczesnej ochrony roślin przed chorobami oraz przed szkodnikami, a wykonywanie wielu zabiegów jest pracochłonne oraz zabiera czas. Niektóre środki ochrony roślin, które należą do oddzielnych grup, można skutecznie oraz bezpiecznie ze sobą mieszać. Dotyczy to nie tylko preparatów biobójczych, ale też substancji wspomagających. Warto jednak wiedzieć, że niektórych środków ochrony nie wolno ze sobą mieszać. Wynika to ze specyfiki ich działania oraz ze składu. W ten sposób mogą powstawać niebezpieczne dla środowiska mieszanki, które negatywnie wpłyną na mikroorganizmy wodne lub glebowe. Dowiedz się, jakie środki ochrony roślin można mieszać.

Jak łączyć środki ochrony roślin?

Łączenie preparatów do ochrony roślin to bardzo popularna praktyka mająca na celu oszczędność czasu. Istnieją tabele dla rolników oraz ogrodników podpowiadające, które środki można ze sobą mieszać. Znajdziesz tam również informacje o preparatach tworzących w wyniku połączenia ze sobą tworzą niebezpieczne lub nieskuteczne mieszanki.

Jak łączyć środki ochrony roślin w sposób bezpieczny? Na pewno warto zapoznać się z mechanizmem działania danego preparatu oraz z długością okresu karencji. Podczas mieszania należy uwzględnić stężenie substancji czynnej, które będzie bezpieczne i skuteczne. Warto też zwrócić uwagę na to, że preparaty do ochrony roślin mogą mieć różną formę. Wyróżnia się proszki do sporządzenia zawiesiny wodnej, koncentraty, emulsje, oleje oraz granulki. Środki miesza się w odpowiedniej kolejności — pierwsze do wody dodaje się proszki, następnie granulki, potem zawiesiny, a na końcu koncentraty. Nieprzestrzeganie tej kolejności może skutkować złym rozpuszczeniem się substancji aktywnych i krystalizacją cieczy, co będzie powodować uszkodzenia roślin.

Jakie środki ochrony roślin można mieszać?

Niektóre preparaty można ze sobą mieszać, najczęściej w przypadku konieczności stworzenia skutecznego preparatu, który chroni zarówno przed szkodnikami, jak i przed chorobami grzybowymi. W tabeli mieszania środków ochrony roślin zwykle przedstawione są możliwe połączenia. Popularne preparaty chroniące przed grzybami, zawierające miedź lub siarkę nie powinny być łączone z produktami owadobójczymi.

Do mieszanek zwykle dodaje się adiuwantów. To substancje, które zwiększają przyczepność cieczy roboczej do powierzchni roślin, dzięki czemu płyn nie spływa z liści. Składnik ten poprawia wydajność oprysków. Aby zabieg był w pełni bezpieczny i skuteczny, należy również zwrócić uwagę na temperaturę na zewnątrz. Nie powinno się przeprowadzać oprysków podczas upałów, ponieważ grozi to oparzeniem i uszkodzeniem liści.

Środki ochrony roślin przed szkodnikami należy stosować wyłącznie rano lub wieczorem, kiedy pszczoły kończą oblot. Ciecz powinna być sporządzona bezpośrednio przed opryskiem oraz wykorzystana w całości. Wszystkie niezbędne informacje na temat zastosowania danego preparatu znajdują się na ulotce, którą dołącza producent. Warto dokładnie ją przeczytać przed przystąpieniem do zabiegu.

Podobne wpisy