Badanie geofizyczne – zastosowanie

woda

Badania geofizyczne wykorzystywane są nie tylko w celach naukowych, powinny być wykonywane w skomplikowanych warunkach gruntowych przed przystąpieniem do prac geologicznych. Ich głównym celem jest rozpoznanie wszystkich występujących anomalii mogących zagrażać inwestycjom budowlanym. Umożliwiają one także między innymi zlokalizowanie pustek występujących w gruncie w wyniku płytkiej eksploatacji oraz uskoków tektonicznych.

Kiedy warto wykonać badania geofizyczne?

Badania geofizyczne w Rzeszowie są przeprowadzane w celu analizy stateczności dla zboczy, skarp, wałów przeciwpowodziowych i różnych innych nachylonych powierzchni gruntu. Inne zastosowania badań geofizycznych stosowanych do rozpoznania podłoża to także:

 – budowa wielkokubaturowych obiektów budowlanych oraz hydrotechnicznych,

 – projekty autostrad, dróg, szlaków kolejowych, a także ich monitoring,

 – wykrywanie głazów, kanałów, pustek o innych przeszkód podziemnych,

 – budowa obiektów generujących duże drgania, np. turbiny elektrowni na farmach wiatrowych,

 – planowanie gazociągów oraz wierceń kierunkowych.

Obecnie dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii można z dużą dokładnością określić stan gleby na danym obszarze, dzięki temu badania geofizyczne są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, np. wydobycie i obróbka naturalnych surowców. Dobrze dobrani specjaliści przeprowadzający badania geofizyczne w Rzeszowie są w stanie zbadać nie tylko skład ziemi, ale także dokładnie sprawdzić stan wód gruntowych na terenie, gdzie zamierzasz przeprowadzić jakiś projekt. Jeżeli planujesz wydobywanie surowców naturalnych, geofizycy mogą wykonać dokładne badania w laboratorium, na podstawie odwiertów w wyznaczonych przez Ciebie miejscach. Badania geofizyczne pomogą Ci również w znalezieniu wody, jeśli chcesz wykopać studnię, umożliwiają także zastosowanie studni przemysłowych. Zazwyczaj dokładny pomiar pomaga w określeniu, czy dana inwestycja będzie opłacalna i bezpieczna.

Badania geofizyczne – stosowane metody

W zależności od zapotrzebowania wykorzystywanych jest wiele metod badań geofizycznych, stosowane są między innymi:

 – metoda sejsmiczna, badaniu podlegają sztucznie wytworzone fale sejsmiczne, wykorzystywana jest między innymi do wyznaczania poziomu wód gruntowych,

 – metoda elektromagnetyczna oparta na indukowanym polu elektromagnetycznym, można dzięki niej wykrywać zanieczyszczenia gruntu oraz miejsca wzmożonej filtracji lub przecieku,

 – metoda georadarowa GPR jest to analiza fali elektromagnetycznej w ośrodku, stosowana jest do wykrywania obiektów, pustek, poszukiwania infrastruktury, takiej jak kable i rury.

Przeprowadzane badania geofizyczne w Rzeszowie wykorzystują również popularną metodę elektrooporową, która bazuje na sztucznie wzbudzonym polu elektrycznym, określa ona granice geologiczne i geotechniczne, wykrywa zmiany oporności gruntu. Badania geofizyczne trzeba przeprowadzać na jak najszerszym obszarze, są one wykonywane stosunkowo szybko, a część pomiarów można zazwyczaj wykonać mobilnie.

 

Podobne wpisy