Gdzie rodziny mogą szukać pomocy?

rodzina

Problemy rodzinne często wydają się czymś na tyle intymnym, że pozostają za zamkniętymi drzwiami. Osoby, które cierpią z różnego powodu boją się o tym mówić, a często wręcz udają, że nic się nie dzieje. Niestety, nie zawsze jest to dobre rozwiązanie. Niektóre sytuacje prowadzić mogą do prawdziwego nieszczęścia. Rodziny z problemami, często potrzebują zatem pomocy od kogoś z zewnątrz. Gdzie można udać się wtedy, gdy w domu nie dzieje się dobrze i w jakich sytuacjach pomoc rodzinie się zwyczajnie należy?

Kiedy rodzina może oczekiwać pomocy?

Jakie sytuacje rodzinne mogą wymagać wsparcia?

  • Kiedy w potrzebie jest samotna matka. Kobiety, które borykają się z samotnym macierzyństwem i nie są w stanie poradzić sobie z opieką nad dzieckiem lub nie mają gdzie zamieszkać. Często potrzebują one miejsca w domu samotnej matki lub zwyczajnie wsparcia finansowego.
  • Kiedy w potrzebie jest osoba niepełnosprawna lub też ktoś, kto opuścił właśnie placówkę taką jak dom dziecka czy też zakład poprawczy. 
  • Kiedy zachodzi konieczność ustalenia opieki nad dzieckiem, jakie chwilowo takiej opieki zostało pozbawione. Niektóre sytuacje rodzinne powodują, że dzieci nie mają obok siebie odpowiedzialnego dorosłego. Pomoc najmłodszym to bardzo ważny aspekt i tutaj również często potrzebna jest interwencja odpowiedniego ośrodka.
  • Każda sytuacja, w której członek rodziny ma obawy dotyczące swojego życia czy też życia bliskich. Prośba o pomoc zawsze jest dobrym rozwiązaniem, niezależnie od tego, czy finalnie stwierdzi się podstawy do jej otrzymania. Każdy powinien dostać szanse, na to, aby zwrócić się ze swoim problemem do odpowiedniego organu.

Gdzie rodziny mogą szukać pomocy?

Jakie miejsce specjalizuje się w pomocy rodzinom? Jest to Centrum Pomocy Rodzinie. W każdym powiecie istnieją placówki, dedykowane właśnie członkom rodzin, będących w potrzebie. To tam można udać się po poradę czy też wsparcie, wtedy gdy zachodzi taka konieczność. Inny ośrodek pomocy rodzinie to także popularny MOPS. Ośrodki opieki społecznej również mają za zadanie sprawować pieczę nad każdą rodziną, która zgłosi się do nich lub zostanie zgłoszona przez kogoś innego. Poza tymi popularnymi ośrodkami pomocy dla rodzin, dostępne są również inne miejsca, w jakich pomoc mogą uzyskać dzieci, czy też ofiary przemocy domowej. 

W jaki sposób ośrodki pomocy pomagają rodzinom?

Na co mogą liczyć rodziny, które znalazły się w potrzebie?

  • Na pomoc finansową. Najczęściej to właśnie kwestie braku środków do życia sprawiają, że ludzie zgłaszają się po wsparcie. Ośrodki pomocy rodzinom po dokładnej analizie sytuacji, w jakiej konkretni ludzie się znajdują często mogą przyznać im różne świadczenia.
  • Na pomoc psychologiczną. To niezwykle istotna kwestia, kiedy mowa o dzieciach czy też ofiarach przemocy. Rozmowa z psychologiem lub interwencja kogoś, w kim pokrzywdzony znajdzie oparcie jest nieoceniona i często może nawet ratować zdrowie i życie.
  • Na pomoc mieszkaniową. Zdarzają się sytuacje, w których rodzina traci dach nad głową. Ośrodki pomocy często dysponują lokalami, które mogą udostępnić najbardziej potrzebującym.
  • Na pomoc w adaptacji do środowiska. Ludzie z niepełnosprawnościami lub tacy, którzy mają z różnych powodów trudności, aby odnaleźć się w społeczeństwie, również mogą otrzymać pomoc. Szkolenia, kursy, a także niekiedy rozmowa z psychologiem to świetny sposób na to, aby mogły one nauczyć się, jak nawiązywać kontakty i żyć wśród ludzi.
  • Na pomoc prawną. Niektóre sprawy rodzinne muszą mieć swój finał w sądzie. Zgłoszenie do ośrodka pomocy rodzinie często pozwala ocenić im sytuację i zdecydować, czy dany przypadek wymagać będzie pomocy prawnika. Rodziny mogą także uzyskać tam odpowiedzi na różne nurtujące ich pytania, dotyczące, chociażby kwestii podziału opieki nad dzieckiem między rodzicami, czy też innych sytuacji, jakie wynikają z rozpadów małżeństw.

Niezależnie od tego, z jakim problemem boryka się rodzina, nie należy wstydzić się, prosić o pomoc. Nie ma także powodów obawiać się tego, że będzie to dla urzędników sygnał, że należy odebrać rodzicom dzieci. Warto pamiętać o tym, że założenia takich miejsc to przede wszystkim pomoc rodzinie, jako całości i nikt nie będzie bez powodów dążył do tego, aby ją rozdzielać.

Podobne wpisy