Biegły psycholog sądowy – czym się zajmuje?

terapia

Biegły psycholog sądowy – ta tajemnicza postać, którą często widujemy w filmach czy serialach kryminalnych, zazwyczaj zostaje przedstawiona jako osoba, która posiada klucz do rozwiązania najtrudniejszych zagadek. Ale czy rzeczywiście jest to tylko fikcja? Jakie tajemnice skrywa ta profesja i czym zajmuje się biegły psycholog sądowy w rzeczywistości? W niniejszym artykule przenikniemy w świat biegłych psychologów sądowych, aby zrozumieć, jaką rolę pełnią w życiu codziennym oraz jakie zadania są im powierzane.

Kim jest biegły psycholog sądowy?

Przede wszystkim, warto wyjaśnić, kim jest biegły psycholog sądowy i czym różni się od zwykłego psychologa. Biegły psycholog sądowy to specjalista z dziedziny psychologii, który posiada odpowiednie kwalifikacje i wiedzę umożliwiającą udział w procesie sądowym. Jego głównym zadaniem jest wydawanie opinii, które mają na celu pomoc sądowi w podejmowaniu decyzji związanych z oceną zdolności psychicznych, uczuciowych oraz społecznych osoby badanej. Pracują oni zarówno na rzecz sądów, jak i prokuratury, a także mogą być angażowani przez obrońców czy oskarżycieli.

Czym zajmuje się biegły psycholog sądowy?

Biegły psycholog sądowy czym się zajmuje? Otóż jego zadania można podzielić na kilka kategorii. Po pierwsze, biegły psycholog sądowy może być proszony o ocenę zdolności oskarżonego do udziału w postępowaniu sądowym. W takiej sytuacji, biegły ocenia, czy osoba badana jest zdolna do zrozumienia zarzutów, świadomego uczestniczenia w procesie, a także czy jest w stanie współpracować z obrońcą.

Opinie dotyczące odpowiedzialności karnej

Kolejne zadanie, z którym może spotkać się biegły psycholog sądowy, to ocena odpowiedzialności karnej oskarżonego. W tym przypadku, biegły ocenia, czy osoba badana była w stanie rozpoznać znaczenie swoich czynów i kierować swoim postępowaniem. W wyniku tej oceny, sąd może uznać oskarżonego za poczytalnego, częściowo poczytalnego lub niepoczytalnego, co będzie miało bezpośredni wpływ na wyrok.

Ocena zdolności wychowawczych i opiekuńczych

Biegły psycholog sądowy może także być proszony o ocenę zdolności wychowawczych i opiekuńczych rodziców lub opiekunów prawnych w przypadkach sporów rodzinnych, takich jak rozwód czy ustalanie prawa do opieki nad dziećmi. W takiej sytuacji, biegły bada, czy rodzice są w stanie zapewnić dziecku odpowiednie warunki do rozwoju oraz czy potrafią zaspokoić jego potrzeby emocjonalne, społeczne i materialne. Opinia biegłego psychologa sądowego może mieć decydujące znaczenie w tego rodzaju sprawach.

Podsumowanie: biegły psycholog sądowy czym się zajmuje – nie tylko postać z kryminałów

Jak widać, biegły psycholog sądowy pełni wiele istotnych ról w życiu codziennym, a jego praca wykracza poza schematy przedstawiane w filmach czy serialach. Obejmuje ona zarówno pracę z oskarżonymi, ofiarami przestępstw, jak i rodzicami czy nieletnimi sprawcami. Poprzez swoją wiedzę i doświadczenie, biegły psycholog sądowy pomaga sądom podejmować właściwe decyzje, mające na celu zapewnienie sprawiedliwości oraz ochrony interesów społeczeństwa i osób poszkodowanych.

Podobne wpisy